Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη σε πρώτη ζήτηση

Η IT LAB διαθέτει ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο, με έμπειρους τεχνικούς οι οποίοι εκπαιδεύονται συνεχώς στις νέες τεχνολογίες, που είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε κάθε αίτημα μέσω τηλεφώνου, μέσω email, απομακρυσμένα ή στο χώρο σας. Helpdesk Center με τεχνικούς (όχι τηλεφωνητές), για άμεση υποστήριξη 365 μέρες το χρόνο.

Για τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις δεν είναι εφικτή η ύπαρξη ενός εσωτερικού ΙΤ τεχνικού τμήματος, διότι είναι δαπανηρή. Σε όλη την Ευρώπη το σχήμα των εξωτερικών συνεργατών (outsourcing) είναι η λύση και η IT LAB ο συνεργάτης που μπορεί να την προσφέρει.

Για κάθε ανάγκη μηχανοργάνωσης είμαστε εδώ για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα κανονίσουμε δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σας για μελέτη και πρόταση προσφοράς.